Oct 292014
 

Bandha iku gawe mulya lan uga gawe cilaka. Gawe mulya lamun saka barang kang becik, gawe cilaka lamun saka barang kang ala. Harta itu membuat mulia namun juga membuat celaka. Membuat mulia kalau dari barang yang baik, membuat celaka kalau dari barang yang tidak baik. Wealth causes glory but also misery. It causes glory when it consists of good things, it causes misery when it consists of evil things.

_________________________________

“Butir-Butir Budaya Jawa”, Kebendaan (On Material Goods) #15. Nasehat HM. Soeharto, Presiden RI kedua kepada putra-putrinya, sebagaimana dikompilasi dalam buku “Butir-Butir Budaya Jawa, Hanggayuh Kasampurnaning Hurip, Berbudi Bawaleksana, Ngudi Sejatining Becik”. Disajikan untuk perenungan kita bersama.

Titiek Soeharto

Siti Hediati Soeharto SE, putri Presiden RI kedua HM Soeharto, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar, Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI), Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI), Pembina Yayasan Supersemar, Pembina Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Follow Titiek Soeharto on : Facebook, Google+, Twitter, linkedin

  One Response to “Harta Dari Sumber Yang Tidak Baik Membuat Celaka”

 1. Meniko bab pancasila

  1.Ketuhanan YME Wonten 4 perkawis :
  1.ojo disik e kersane.
  2. ojo mung nyawang jagad kang gumelar mergo kang gumelar kui ora langgeng
  3.ojo siro wani marang wong atuwa niro mergo siro bakal keno bendhu seko gusti kang murbeng dumadi
  4.ojo darbe pangiro menowo piyandel pangiro soko pangeran.pangeran iku neng ngendi wae ana

  2.Kemanusiaan kang adil lan beradab ana 5 wewaker
  1.ojo nganggep kabeh setan kui olo mergo yo ono kang becik ora bedho karo menungso
  2.ojo ngolo ngolo liyan yen biso caturan karo lelembut yen siro durung biso caturan karo lelembut
  3.ojo lali tansah eling marang pangeran iro amarga saben dino iro tansah ketunggon pangeran iro
  4.ojo seneng gae rusaking liyan mergo siro bakal keno siku dhendhaning guru sejati iro
  5.ojo seneng nyacad piyandeling liyan.mergo durung temtu piyandeling iro kang bener dewe

  3.Persatuan indonesia ono 2 wewaler :
  1.ojo seneng serik mergo darbe panguoso,mergo ora darbe panguoso mergo kui ono bebendhune dhewe dhewe
  2.ojo seneng menang dhewe mergo kui biso gae crahing bongso…kudu seneng rerembukan jogo katentreman lahir batin

  4.kerakyatan yg di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan yg adil dan beradap Ono 7 wewaler:
  1.ojo mung ngaku wong tua,mergo wong tuamu wong kang sugih lan duwur drajat e.jalaran siro iku soko wong tuo iro kayang opo wujud e
  2.ojo mung nganggo bahasa kasar
  3.ojo seneng memisuh lan molo marang garwo utowo wong liyo
  4.ojo ngandel ne anak e wong wiryo lan sugih bondo,durung mesti darbe kepinteran ngupoyo boga
  5.ojo mung ngegung ne due pangkat utowo bondo mergo kabeh biso sirno sak durung e siro praloyo
  6.ojo rumongso biso nanging ora biso rumongso
  7.moro tuo ojo di waneni mundak silih ungkih

  5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ono 8 wewaler:
  1.bondho iku perlu nanging ojo di umuk umuk ne,drajat lang pangkat iku perlu neng ojo di pamerne mergo biso mleset ne awak e dwe
  2.ojo milik darbek ing liyan mergo rojobrono lan wanito iku biso gae cungkrahing sujono lan gawe nisthaning ati
  3.ojo ngegung ne bondho donyo mergo kahanan iki biso rusak
  4.ojo seneng pamer bondo lan pangkat mergo bondo iso lungo pangkat iso oncat
  5.ojo seneng bondo kang ora becik.nginguk o mangisor luwih ono kang rekoso
  6.ojo seneng kumpul karo wong kang lagi kanapson bondo mergo durung mesti iku bondo kang resik
  7.ojo siro mung lelaku golek bondo wae mergo iku malah nista ing tembe mburi ne
  8.ojo siro mung lelaku golek drajjat lan pangkat wae mergo iku biso mleset ake siro dewe. Ananging lelaku o kanggo persatuaning bongso

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.